Inštitut za upravljanje v zdravstvu d.o.o.

Inštitut za upravljanje v zdravstvu d.o.o. je novo svetovalno podjetje v Republiki Sloveniji, specializirano za širše področje zdravstvene dejavnosti.

Ob tem izvajalcem zdravstvenih storitev ponujamo svetovanje na področju optimizacije izvajanja dejavnosti, varnosti za pacienta, standardizacijo ureditve sistema dela v zdravstvenih ustanovah, povezovanja in koordinacije dela z drugimi izvajalci. Ponudba vključuje tudi podporo celotnem postopku akreditacije zdravstvenih ustanov. Izvajalci so deležni svetovanja pri oblikovanju poslovne politike na strateški, taktični in operativni ravni kot tudi na širšem pravnem področju, pri čemer izpostavljamo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in seznanjanje s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti. Celovito področje svetovanj izvajajo domači in tuji strokovnjaki, s področja standardizacije, akreditacije, sistematizacije, financiranja, prava in medicine.

Naše storitve so namenjene javnim zdravstvenim zavodom, zasebnim pravnim osebam, ki izvajajo zdravstveno dejavnost in seveda tudi zasebnim zdravnikom s koncesijo.

IUZ d.o.o.
Direktor
Janez Ovsenik